Min sista bild på "Spången" tagen från "Kalmar Udde" 30/1.