Min sista bild på "Spången" vid Rocksjön tagen vid "Fågelskådarplatsen" 30/1.