Den färdiga "Spången" från John Bauer-parken ut till "Kalmar Udde".