55 st bläsgäss sträckte över Kålgården på morgonen, 7/10 !