Första andkullen med 9 ungar i Munksjön vid träbryggorna.