Morgonrunda 8/5-21.

Morgonrunda 8/5 2021.

Grågäss med ungar i Rocksjön och en grönfink vid Ryhov. Ormbunksskruvar och sittplats vid Ryhov. Gråsparv, en gul lilja och vitsipporna blommar ännu. Holken verkar vara tom och en skäggdopping vilar vid Bäverbron. Lövsångaren har kommit och finns i varje buskage längs Rocksjöpromenaden tillsammans med björktrastarna.