Vättern 1/9 2021

Vättern 1/9 2021.

Sandlöpare, Knölsvanar, Sångsvanar, Större strandpipare, Mindre strandpipare, Prutgäss och Kärrsnäppa samt naturligtvis några gräsänder vid Vättern en blåsig dag.