"Kalmar Udde" med fågeltornet är inbäddad i grönska.