Stararna samlas på kvällen och söker någon lämplig plats för natten.