Öland - hösten 2019.

Ölandsbilder från hösten 2019.