Större hackspett i torrträdet vid "Bäverbron", Rocksjön.