En salskrake, ett storskrakepar och ett par kråkor i Rocksjön.