Dumme Mosse 28/5 2020.

Dumme Mosse 28/5 2020.

Tidig morgon- och förmmiddagsrunda på Dumme Mosse, solen lyser upp tallskogen och en grönfink har hittat sin plats i enbusken. Längre in på mossen vid den på morgonen spegelblanka Lilla Tjärnen håller en grönbena och en knipa till. På spångens raksträcka in mot skogskanten håller ängspiplärkor, sånglärkor och den svårupptäckta ljungpiparen till, en par sångsvanar drar österut över den tuvullsprydda mosskanten. Flera gökar håller på från tidig morgon till långt fram på förrmiddagen, minst en i varje väderstreck, idag är det västergök som gäller = "bästergök ! Vid Sandreveln är det färggranna fåglar, rödstjärt, svartvit flugsnappare och bofinken, som alla försöker överträffa den andra med sin sång. Jag vänder tillbaka ut på mossen där ett par ormvråkar seglar runt på jakt efter något ätbart. Vid gölen norr om Lilla Tjärnen håller em gräsandshona med 9 ungar till, samt en knipa med 5 ungar, båda har fullt upp att hålla ihop de små när de gör utflykter åt var sitt håll. Lämnar den spegelblanka gölen och vid spången växer skvattram, odon och tranbär.