A6 gamla kaserner som speglar sig i Rocksjöns blankis.