Ett par av kanadagässens ynglingar vid sandstranden, Rocksjön.