När det är en för mycket och för nära - skäggdoppingar.