Fåglar i Rocksjön och dess till- och frånflöden !

Kungsfiskaren

Storskarv

Brunand

Sothöna

Smådopping.

Storskarv.

Snatterand.

Smådopping.

Gräsand drake.

Kanadagäss.

Storskarv.