Trandansen vid Hornborgasjön, 19/3 2019.

Hornborgasjön 2019.

En heldag vid Trandansen vid Hornborgasjön 19/3 !

Det fanns mycket mer än tranor på Trandansen, bläsand, bläsgäss, fiskmås,grågäss, Havsörn 2 st, kricka, knipa, kanadagäss, rörhöna, sångsvan, sothöns, salskrake, snatterand och tofsvipor.