Midsommardagen 2021.

Midsommardagen 2021.

En midsommardagsrunda vid Rocksjön, Simsholmskanalen är inbäddad i prunkande grönska, några andungar är på vift i densamma. Spången vid Rocksjön är igenväxt och erbjuder fint skydd till alla småfåglar. Södra fågeltornet ligger fint det spegelblanka. Ett flertal av olika blommor besöks av humlor och bin. Fågeltornet vid "Kalmar udde" ligger fint i det gröna och grågässen har samlats på den för dagen folktomma badplatsen.  Fläderbuskarna är översållade med blommor.