En ny sida från söndagsmorgonens Rocksjörunda ! "Rocksjön 9/8 2020".